ASOCIACE NEZÁVISLÝCH MÉDIÍ, spolek
Soukenická 1199/3, 110 00 Praha 1
Sobota, 13 července, 2024
  • Domů
  • O nás
  • Krameriova cena
  • Dualóg
  • Na prahu zmien
  • Komentáře
  • Nezávislé zpravodajstvíŽIVĚ

Program Asociace nezávislých médií

1) Svoboda mediálního prostoru, zvláště internetu

Na všech politických úrovních, tj. u vlád ČR, v EU i OSN existují setrvalé tendence ze strany establishmentu omezovat svobodu projevu. Chceme trvale tuto základní svobodu bránit a upozorňovat na hrozby jejího omezení, mj. i ve formě možných nových právních předpisů. Chceme v těchto společných tématech nacházet inspiraci a spojenectví i u nezávislých médií v zahraničí, zejména na Slovensku z důvodu jazykové a historické blízkosti.

2) Ochrana svobody projevu členů a sympatizantů ANM

Mnozí z nás se již setkali při své mediální činnosti s útoky různé úrovně a intenzity na svobodu vyjadřování ve veřejném a především mediálním prostoru. Velmi často se jedná o blokování přístupu do velkých médií, ale v některých případech se již jednalo až o hrozbu trestního stíhání. Chceme systematicky a nejlépe kolektivně evidovat takovéto situace u konkrétních osob a působit v zájmu ochrany svobody jejich projevu.

3) Náprava veřejnoprávních médií

Cenzura, manipulace a působení zájmových skupin v českých veřejnoprávních médiích je všem lidem zabývajícími se kvalitou médií již známý fakt. Chceme kolektivně evidovat porušování objektivity a nezávislosti českých veřejnoprávních médií a působit na pluralitu názorů v těchto médiích. Jako nezbytné vidíme formulaci nových zákonů o českých veřejnoprávních médiích, které by pluralitu názorů lépe zaručovaly.

4) Etablování komunitních médií

V mnohých zahraničních zemích existují mechanismy umožňující financování a provoz různých forem komunitních médií za účelem poskytování jiných druhů informací, než je obvyklé ve velkých komerčních nebo státních médiích. Chceme formulovat a prosazovat vznik takovýchto mechanismů v ČR.

 

Sdružení Asociace nezávislých médií

Prohlášení zakladatelů

V posledních měsících a letech se významně mění mediální scéna v České republice. Vedle zavedených mainstreamových médií se čím dál zřetelněji uplatňují nezávislá média, působící především v prostředí internetu, a to jak zpravodajské portály, tak nezávislá rádia a televizní programy. Je zřejmé, že monopolní postavení tradičních médií – printů, terestrické televize a rozhlasu – se pomalu stává minulostí. Nezávislá média tvoří alternativu k mediálním obsahům nabízeným tradičními médii, u nichž navíc dochází k pozvolné erozi důvěry ze strany veřejnosti. Novináři mainstreamových médií velmi často podléhají politické objednávce, neinformují dostatečně komplexně, nestranně a objektivně, a proto veřejnost hledá – a nachází – chybějící informace u nezávislých médií.

Tento trend vyvolává samozřejmě obavy u dvou mocných skupin – ve vládnoucích politických strukturách a v tradičních médiích. Pro ty první jsou nezávislá média „hrozbou“, neboť překračují meze oficiální propagandy, neřídí se požadavkem politických elit, šíří informace bez ohledu na to, zda jsou někomu po vůli či ku prospěchu, nebo naopak. To jediné, co nezávislá média chtějí, je poskytovat co možná úplnou a nezkreslenou zprávu o světě, v němž žijeme. To je ovšem pro zjednodušující a politickými cíli podložený propagandistický proud polopravd a neúplných informací či dokonce záměrných dezinformací v mainstreamových médiích jasným ohrožením. Této konkurence se tradiční média a jejich političtí guruové začínají důvodně bát.

Logickou a očekávatelnou reakcí na tuto skutečnost je, či v brzkém budoucnu bude, snaha politických struktur propojených s tradiční mediální scénou eliminovat či omezit vliv nezávislých médií na veřejné mínění. Zúžit prostor pro poskytování nezávislých a nestranných informací, které neslouží ničím politickým či obchodním zájmům. Moc k tomu má několik nástrojů, především legislativních. Může, například novelizací či přijetím nových mediálních zákonů, zahájit mnohostrannou regulaci internetu a všech jeho obsahů, včetně informačních a zpravodajských. Nezávislá informace je nebezpečná pro každého, kdo potřebuje veřejnost neznalou a neinformovanou, a tedy manipulovatelnou a poslušnou. Již dnes Evropská unie vyžaduje na mnoha úrovních regulaci internetu, omezení jeho svobody, a tedy svobody všech jeho uživatelů, včetně těch, a zejména těch, kdo jeho prostřednictvím poskytují veřejnosti nezávislé informace. Evropské orgány budou nepochybně v tomto směru úkolovat i naše politické a zákonodárné struktury.

Proto se nezávislá média sdružují ve společné aktivitě formalizované podle zákona, aby vytvořila platformu pro společné jednání s legislativou i exekutivní mocí s cílem zabránit omezení svobody internetu, a tedy především svobody slova a přesvědčení, což je jedno z nejpodstatnějších práv garantovaných Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Asociace nezávislých médií je ze své podstaty sdružení apolitické, nezastává a neprosazuje žádné konkrétní společné politické postoje, názory a zájmy. Jediným důvodem jeho založení a existence je ochrana práva občanů na svobodné šíření a získávání informací, obrana svobody slova, která je vážně ohrožena.

V Praze 22.3.2015

Zakládající členové:

Stanislav Novotný – předseda
Petr Žantovský
Ondřej Geršl
Jan Korál

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist